Linux příkazy – diagnostika sítě


IP

Příkaz ip je plnohodnotnou náhradou za příkazy ifconfig,route,arp. Umoznuje vsak i pokrocilejsi spravu sitovych nastaveni.

ip link – „nahozeni“ rozhrani, nastaveni MAC adresy

  • ip link set dev eth0 up –  Pokud chcete zařízení ze stavu DOWN dostat do UP
  • ip link set dev eth0 mtu 1500 – Můžeme také kartě nastavit MTU
  • ip link set dev eth0 address aa:bb:cc:dd:ee:ff – změna MAC adresy

ip neigh – manipulace s ARP tabulkou
ip addr – manipulace s IP adresami

  • ip addr show dev eth0 – Pokud vás zajímá jen stav jednoho zařízení, můžete za příkaz přidat jeho název.
  • ip addr add 192.168.1.11/24 dev eth0 – Přidání IP adresy k rozhraní
  • ip addr del 192.168.1.11/24 dev eth0 – Odebrání adresy

ip route – manipulace s routovacimi tabulkami
ip rule – umožňuje zjistit rourovac� pravidla a změnit je
ip tunnel – ukazuje IP tunely a jejich vlastnosti a umožňuje změnu tunelů
ip maddr – ukazuje adresy multicastu a jejich vlastnosti a umožňuje změnu multicastu
ip mroute – umožňuje nastavit,změnit,nebo vymazat multicastov� routov�n�
ip monitor – pro ladeni – zobrazuje zmeny routovaci tab

Parametry:

-s statistiky
-r preklad jmen – resolve
-f family {inet, inet6, ipx …}


IP LINK

ip -s – link vypis statistik sitovych rozhrani
ip link set dev eth1 down – shozeni rozhrani eth1
ip link set dev eth1 up – nahozeni rozhrani eth1
ip link set eth1 address 00:3a:cd:34:12:33 – nastaveni mac adresy na rozhrani eth1


IP NEIGH

ip neigh – vypis arp tabulky
ip neigh show dev eth1 – vypis arp tabulky pro konkretni rozhrani
ip neigh add 10.0.0.5 lladdr 00:ad:4c:34:23:24 dev eth1 – pridani polozky do arp tabulky


IP ADDR

ip addr – vypis IP adres
ip addr show dev eth1 – vypis IP adres pro konkretni rozhrani
ip addr add 10.0.0.1/32 dev eth1 – pridani IP adresy na rozhrani
ip addr del 10.0.0.1/32 dev eth1 – odstraneni IP adresy z rozhrani


IP ROUTE

ip route – vypis routovaci tabulky
ip route show dev eth1 – vypis zaznamu routovaci tabulky vztahujicich se ke konkretnimu rozhrani
ip route add default via 10.0.0.1 – pridani defaultni routy do routovaci tabulky
ip route add 10.0.0.0/8 via 10.0.0.1 – pridani routy do routovaci tabulky
ip route del 10.0.0.0/8 [ via 10.0.0.1 ] – odstraneni routy z routovaci tabulky


IFCONFIG

ifconfig – zobrazuje a nastavuje vlastnosti sitoveho rozhrani
ifconfig eth1 up [down] – nahozeni [shozeni] rozhrani
ifconfig eth1 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 – nastaveni IP adresy
ifconfig eth1 10.0.0.2 netmask 255.255.255.255 gw 10.0.0.1 – nastaveni IP adresy a GW
ifconfig eth1 10.0.0.2 broadcast 255.255.255.0 netmask 255.255.255.255 gw 10.0.0.1 – nastaveni IP adresy, broadcast adresy a GW
ifconfig eth1 inet add 10.2.2.2 – pridani dalsi IP adresy na rozhrani – alias


ROUTE

Nastroj pro manipulaci s routovaci tabulkou.

route [-n] – vypis routovaci tabulky
route add default gw 10.0.0.1 – pridani defaultni routy do routovaci tabulky
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.0.0.1 – pridani routy do routovaci tabulky
route del -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 – odstraneni routy z routovaci tabulky


ARP

Nastroj pro manipulaci s arp tabulkou.

arp [-n] – vypis arp tabulky
arp -s 10.0.2.3 00:ac:4c:34:23:23 – pridani staticke polozky do arp tabulky
arp -d 10.0.2.3 00:ac:4c:34:23:23 – odstraneni polozky z arp tabulky
arp -f soubor.txt – nacteni staticke arp tabulky ze souboru


ARPING

Nastroj provadejici arp-ping na 2.vrstve. Pozor lze provadet pouze na lokalnim segmentu site.

arping 10.0.0.3


NETSTAT

Nastroj umoznujici zobrazit sitove spojeni, routovaci tabulku, statistiky rozhrani ….

netstat -r [-n] – zobrazeni routovaci tabulky
netstat -natup – zobrazeni sitovych spojeni


ETHTOOL

Nastroj umoznujici zobrazit a menit linkove vlastnosti rozhrani.

ethtool eth1
ethtool -s eth1 autoneg off speed 10 duplex half – nastaveni rychlost a duplexu


PING

-n nezapomínat

-c počet paketu

-s velikost paketu

-I zdroj IP/eth