Základní příkazy linux


Jak zjistit stávající pracovní adresář?

 • pwd

Jak přepnout do jiného adresáře?

 • cd název složky
  • Příklad: cd Dokumenty
 • cd .. o adresář zpět

Jak zobrazit obsah adresáře?

 • ls

Jak zobrazit obsah souboru?

 • cat název souboru
  • Příklad: cat fotka.jpg

Jak vytvořit nový soubor?

 • touch název souboru
  • Příklad: touch test.log

Jak přejmenovat soubor ?

 • mv
  • Příklad: mv test.log nový_test.log

Jak  kopírovat soubor ?

 • cp
  • Příklad: cp test.log /home/iptechnik

Jak smazat soubor ?

 • rm
  • rm test.log – odstraní soubor
  • rm -r /home/iptechnik/Dokumenty – odstraní složku Dokumenty

Jak vyhledat soubor ?

 • find
  • Příklad: find /home/iptechnik -name test.log – vyhledá soubor test.log v složce iptechnik

Jak hledat uvnitř souboru ?

 • grep název souboru

 

Hodnocení
Datum hodnocení
Téma článku
Přehledný seznam základních linuxových příkazů
Hodnocení autora
51star1star1star1star1star